Direct Contact t. 0547 - 363 460
Holterweg 1  |  7475 AT Markelo

René Wolters

BIG registratienummer: 09035564704

Specialiteiten:

  • Triggerpoint Therapie en Dry Needling
  • Lid Schoudernet Deventer Ziekenhuis
  • Sportfysiotherapie
  • Arbeidsfysiotherapie
  • Bekkenbodemtraining/incontinentie
Na de opleiding aan de Deventer Academie voor Fysiotherapie te hebben voltooid in 1981, heb ik als extra opleidingen Sportfysiotherapie, Bekkenbodemtherapie en Manuele therapie volgens Marsman gevolgd. Voor sportfysiotherapie en bekkenbodemtherapie ben ik niet geregistreerd, omdat in die tijd de huidige opleidingen met daaraan gekoppelde registers nog niet bestonden. Daarna heb ik nog de aanvullende opleiding voor Arbeidsfysiotherapie gedaan, daar sta ik wel voor geregistreerd.

Al vanaf 1982 ben ik met veel plezier werkzaam in Markelo als fysiotherapeut. Gezien deze lange periode is de conclusie, dat werken op deze plek in een plattelands praktijk mij prima bevalt. Naast algemene fysiotherapie, die voor veel variatie zorgt in het werk, houd ik mij veel bezig met Schouderfysiotherapie en Myofasciale Triggerpoints en Dry Needling.

Daarnaast laat ik de praktijk zo goed mogelijk functioneren door het uitvoeren van alle administratieve taken en met alle medewerkers proberen we optimaal bij te blijven in alle ontwikkelingen van ons vak en gezondheidszorg.

Als belangrijkste doel van de fysiotherapie, zie ik dat we mensen, die bij ons voor hulp komen, ondersteunen in het herstel. We streven er altijd naar dit herstel zo volledig mogelijk te laten zijn, als dat niet lukt, is het streven, dat men kan functioneren met zo min mogelijk klachten.

De samenstelling van ons team is zodanig dat we allemaal aanvullende specialisaties hebben, waardoor we elkaar aanvullen in kennis en kunde.

Bovendien is het grote voordeel in Markelo, dat de contacten met andere zorgverleners goed is en dat er makkelijk kan worden overlegd en worden samengewerkt, dit verhoogt het eindresultaat van de behandeling.

Direct contact t. 0547 - 363 460
Holterweg 1
7475 AT Markelo